Lid worden?

Dat kan natuurlijk altijd!

Je kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen en 4 speelavonden kosteloos gebruik maken van de accommodatie en het materiaal.
We verplichten je dus tot niets.
Mocht je na deze periode besluiten lid te worden, dan kun je kiezen of je dit op recreatieve basis wilt doen, of op competitieve basis.
Daarnaast is er de mogelijkheid donateur te worden.
Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot het bestuur, telefonisch of per email (taften@hetnet.nl).

Het speelseizoen bij De Treffers loopt van september t/m mei (ruim 9 maanden).
Bij een lidmaatschap dat aangegaan wordt in de loop van het seizoen wordt de contributie naar tijdsgelang berekend.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email en uiterlijk per 1 september van ieder jaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de eerstkomende 1e september.

 

Leden zijn ook contributie aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) verschuldigd.
Deze is gesplitst in een basiscontributie voor alle leden en een toeslag voor competitiespelers.
De afdeling West (waaronder onze club valt) indexeert de afdelingscontributie jaarlijks aan de hand van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie lage lonen.
Als peildatum hiervoor is 1 juli van elk jaar gekozen.